ae

迷你气缸 AE系列

可选橡胶缓冲或空气缓冲

气缸是气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能的气动执行元件。气缸有作往复直线运动的和作往复摆动的两类。将压缩空气的压力能转换为机械能,驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动。

作往复直线运动的气缸又可分为单作用、双作用、膜片式和冲击气缸4种。

单作用气缸:仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生推力伸出,靠弹簧或自重返回。

双作用气缸:从活塞两侧交替供气,在一个或两个方向输出力。

膜片式气缸:用膜片代替活塞,只在一个方向输出力,用弹簧复位。它的密封性能好,但行程短。

冲击气缸:这是一种新型元件。它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10~20米/秒)运动的动能,借以作功。冲击气缸增加了带有喷口和泄流口的中盖。中盖和活塞把气缸分成储气腔、头腔和尾腔三室。它广泛用于下料、冲孔、破碎和成型等多种作业。作往复摆动的气缸称摆动气缸,由叶片将内腔分隔为二,向两腔交替供气,输出轴作摆动运动,摆动角小于 280°。此外,还有回转气缸、气液阻尼缸和步进气缸等。

直线运动往复运动的气缸、摆动运动的摆动气缸、气爪等。

     气缸结构:1)缸筒 缸筒的内径大小代表了气缸输出力的大小。活塞要在缸筒内做平稳的往复滑动,缸筒内表面的表面粗糙度应达到Ra0.8um。对钢管缸筒,内表面还应镀硬铬,以减小摩擦阻力和磨损,并能防止锈蚀。缸筒材质除使用高碳钢管外,还是用高强度铝合金和黄铜。小型气缸有使用不锈钢管的。带磁性开关的气缸或在耐腐蚀环境中使用的气缸,缸筒应使用不锈钢、铝合金或黄铜等材质。2)端盖  端盖上设有进排气通口,有的还在端盖内设有缓冲机构。杆侧端盖上设有密封圈和防尘圈,以防止从活塞杆处向外漏气和防止外部灰尘混入缸内。杆侧端盖上设有导向套,以提高气缸的导向精度,承受活塞杆上少量的横向负载,减小活塞杆伸出时的下弯量,延长气缸使用寿命。导向套通常使用烧结含油合金、前倾铜铸件。端盖过去常用可锻铸铁,为减轻重量并防锈,常使用铝合金压铸,微型缸有使用黄铜材料的。

CHANTO气缸所设缓冲装置种类很多,上述只是其中之一,当然也可以在气动回路上采取措施,达到缓冲目的。 组合气缸一般指气缸与液压缸相组合形成的气-液阻尼缸、气-液增压缸等。众所周知,通常气缸采用的工作介质是压缩空气,其特点是动作快,但速度不易控制,当载荷变化较大时,容易产生“爬行”或“自走”现象;而液压缸采用的工作介质是通常认为不可压缩的液压油,其特点是动作不如气缸快,但速度易于控制,当载荷变化较大时,采用措施得当,一般不会产生“爬行”和“自走”现象。把气缸与液压缸巧妙组合起来,取长补短,即成为气动系统中普遍采用的气-液阻尼缸。实际是气缸与液压缸串联而成,两活塞固定在同一活塞杆上。液压缸不用泵供油,只要充满油即可,其进出口间装有液压单向阀、节流阀及补油杯。当气缸右端供气时,气缸克服载荷带动液压缸活塞向左运动(气缸左端排气),此时液压缸左端排油,单向阀关闭,油只能通过节流阀流入液压缸右腔及油杯内,这时若将节流阀阀口开大,则液压缸左腔排油通畅,两活塞运动速度就快,反之,若将节流阀阀口关小,液压缸左腔排油受阻,两活塞运动速度会减慢。这样,调节节流阀开口大小,就能控制活塞的运动速度。可以看出,气液阻尼缸的输出力应是气缸中压缩空气产生的力(推力或拉力)与液压缸中油的阻尼力之差。

 CHANTO型号规格列表:

 

品名型号型号型号型号型号型号型号型号
迷你气缸-ISOAEM12X10AEMP12X10AEC16X10AECP16X10AEM12*10AEMP12*10AEC16*10AECP16*10
迷你气缸-ISOAEM12X25AEMP12X25AEC16X25AECP16X25AEM12*25AEMP12*25AEC16*25AECP16*25
迷你气缸-ISOAEM12X40AEMP12X40AEC16X40AECP16X40AEM12*40AEMP12*40AEC16*40AECP16*40
迷你气缸-ISOAEM12X50AEMP12X50AEC16X50AECP16X50AEM12*50AEMP12*50AEC16*50AECP16*50
迷你气缸-ISOAEM12X80AEMP12X80AEC16X80AECP16X80AEM12*80AEMP12*80AEC16*80AECP16*80
迷你气缸-ISOAEM12X100AEMP12X100AEC16X100AECP16X100AEM12*100AEMP12*100AEC16*100AECP16*100
迷你气缸-ISOAEM12X125AEMP12X125AEC16X125AECP16X125AEM12*125AEMP12*125AEC16*125AECP16*125
迷你气缸-ISOAEM12X160AEMP12X160AEC16X160AECP16X160AEM12*160AEMP12*160AEC16*160AECP16*160
迷你气缸-ISOAEM12X200AEMP12X200AEC16X200AECP16X200AEM12*200AEMP12*200AEC16*200AECP16*200
迷你气缸-ISOAEM16X10AEMP16X10AEC20X10AECP20X10AEM16*10AEMP16*10AEC20*10AECP20*10
迷你气缸-ISOAEM16X25AEMP16X25AEC20X25AECP20X25AEM16*25AEMP16*25AEC20*25AECP20*25
迷你气缸-ISOAEM16X40AEMP16X40AEC20X40AECP20X40AEM16*40AEMP16*40AEC20*40AECP20*40
迷你气缸-ISOAEM16X50AEMP16X50AEC20X50AECP20X50AEM16*50AEMP16*50AEC20*50AECP20*50
迷你气缸-ISOAEM16X80AEMP16X80AEC20X80AECP20X80AEM16*80AEMP16*80AEC20*80AECP20*80
迷你气缸-ISOAEM16X100AEMP16X100AEC20X100AECP20X100AEM16*100AEMP16*100AEC20*100AECP20*100
迷你气缸-ISOAEM16X125AEMP16X125AEC20X125AECP20X125AEM16*125AEMP16*125AEC20*125AECP20*125
迷你气缸-ISOAEM16X160AEMP16X160AEC20X160AECP20X160AEM16*160AEMP16*160AEC20*160AECP20*160
迷你气缸-ISOAEM16X200AEMP16X200AEC20X200AECP20X200AEM16*200AEMP16*200AEC20*200AECP20*200
迷你气缸-ISOAEM20X10AEMP20X10AEC20X250AECP20X250AEM20*10AEMP20*10AEC20*250AECP20*250
迷你气缸-ISOAEM20X25AEMP20X25AEC20X300AECP20X300AEM20*25AEMP20*25AEC20*300AECP20*300
迷你气缸-ISOAEM20X40AEMP20X40AEC20X350AECP20X350AEM20*40AEMP20*40AEC20*350AECP20*350
迷你气缸-ISOAEM20X50AEMP20X50AEC20X400AECP20X400AEM20*50AEMP20*50AEC20*400AECP20*400
迷你气缸-ISOAEM20X80AEMP20X80AEC20X450AECP20X450AEM20*80AEMP20*80AEC20*450AECP20*450
迷你气缸-ISOAEM20X100AEMP20X100AEC20X500AECP20X500AEM20*100AEMP20*100AEC20*500AECP20*500
迷你气缸-ISOAEM20X125AEMP20X125AEC20X550AECP20X550AEM20*125AEMP20*125AEC20*550AECP20*550
迷你气缸-ISOAEM20X160AEMP20X160AEC20X600AECP20X600AEM20*160AEMP20*160AEC20*600AECP20*600
迷你气缸-ISOAEM20X200AEMP20X200AEC20X650AECP20X650AEM20*200AEMP20*200AEC20*650AECP20*650
迷你气缸-ISOAEM20X250AEMP20X250AEC20X700AECP20X700AEM20*250AEMP20*250AEC20*700AECP20*700
迷你气缸-ISOAEM20X300AEMP20X300AEC20X750AECP20X750AEM20*300AEMP20*300AEC20*750AECP20*750
迷你气缸-ISOAEM20X350AEMP20X350AEC20X800AECP20X800AEM20*350AEMP20*350AEC20*800AECP20*800
迷你气缸-ISOAEM20X400AEMP20X400AEC25X10AECP25X10AEM20*400AEMP20*400AEC25*10AECP25*10
迷你气缸-ISOAEM20X450AEMP20X450AEC25X25AECP25X25AEM20*450AEMP20*450AEC25*25AECP25*25
迷你气缸-ISOAEM20X500AEMP20X500AEC25X40AECP25X40AEM20*500AEMP20*500AEC25*40AECP25*40
迷你气缸-ISOAEM20X550AEMP20X550AEC25X50AECP25X50AEM20*550AEMP20*550AEC25*50AECP25*50
迷你气缸-ISOAEM20X600AEMP20X600AEC25X80AECP25X80AEM20*600AEMP20*600AEC25*80AECP25*80
迷你气缸-ISOAEM20X650AEMP20X650AEC25X100AECP25X100AEM20*650AEMP20*650AEC25*100AECP25*100
迷你气缸-ISOAEM20X700AEMP20X700AEC25X125AECP25X125AEM20*700AEMP20*700AEC25*125AECP25*125
迷你气缸-ISOAEM20X750AEMP20X750AEC25X160AECP25X160AEM20*750AEMP20*750AEC25*160AECP25*160
迷你气缸-ISOAEM20X800AEMP20X800AEC25X200AECP25X200AEM20*800AEMP20*800AEC25*200AECP25*200
迷你气缸-ISOAEM25X10AEMP25X10AEC25X250AECP25X250AEM25*10AEMP25*10AEC25*250AECP25*250
迷你气缸-ISOAEM25X25AEMP25X25AEC25X300AECP25X300AEM25*25AEMP25*25AEC25*300AECP25*300
迷你气缸-ISOAEM25X40AEMP25X40AEC25X350AECP25X350AEM25*40AEMP25*40AEC25*350AECP25*350
迷你气缸-ISOAEM25X50AEMP25X50AEC25X400AECP25X400AEM25*50AEMP25*50AEC25*400AECP25*400
迷你气缸-ISOAEM25X80AEMP25X80AEC25X450AECP25X450AEM25*80AEMP25*80AEC25*450AECP25*450
迷你气缸-ISOAEM25X100AEMP25X100AEC25X500AECP25X500AEM25*100AEMP25*100AEC25*500AECP25*500
迷你气缸-ISOAEM25X125AEMP25X125AEC25X550AECP25X550AEM25*125AEMP25*125AEC25*550AECP25*550
迷你气缸-ISOAEM25X160AEMP25X160AEC25X600AECP25X600AEM25*160AEMP25*160AEC25*600AECP25*600
迷你气缸-ISOAEM25X200AEMP25X200AEC25X650AECP25X650AEM25*200AEMP25*200AEC25*650AECP25*650
迷你气缸-ISOAEM25X250AEMP25X250AEC25X700AECP25X700AEM25*250AEMP25*250AEC25*700AECP25*700
迷你气缸-ISOAEM25X300AEMP25X300AEC25X750AECP25X750AEM25*300AEMP25*300AEC25*750AECP25*750
迷你气缸-ISOAEM25X350AEMP25X350AEC25X800AECP25X800AEM25*350AEMP25*350AEC25*800AECP25*800
迷你气缸-ISOAEM25X400AEMP25X400AEMP25X600AEM25X650AEM25*400AEMP25*400AEMP25*600AEM25*650
迷你气缸-ISOAEM25X450AEMP25X450AEMP25X650AEM25X700AEM25*450AEMP25*450AEMP25*650AEM25*700
迷你气缸-ISOAEM25X500AEMP25X500AEMP25X700AEM25X750AEM25*500AEMP25*500AEMP25*700AEM25*750
迷你气缸-ISOAEM25X550AEMP25X550AEMP25X750AEM25X800AEM25*550AEMP25*550AEMP25*750AEM25*800
迷你气缸-ISOAEM25X600AEMP25X800

AEM25*600AEMP25*800