RCT

精密液压分度盘 RCT系列

三片式离合齿 液压随进系统 盘面可加工


CHANTO型号列表型号型号型号型号
油压分度盘/RCT系列RCT200-04RCT340-04RCT470-04RCT600-04
油压分度盘/RCT系列RCT200-06RCT340-06RCT470-06RCT600-06
油压分度盘/RCT系列RCT200-08RCT340-08RCT470-08RCT600-08
油压分度盘/RCT系列RCT200-12RCT340-12RCT470-12RCT600-12
油压分度盘/RCT系列RCT200-24RCT340-24RCT470-24RCT600-24
立式油压分度盘/RCTV系列RCT200-04RCT250-04RCT300-04
立式油压分度盘/RCTV系列RCT200-06RCT250-06RCT300-06
立式油压分度盘/RCTV系列RCT200-08RCT250-08RCT300-08
立式油压分度盘/RCTV系列RCT200-12RCT250-12RCT300-12
立式油压分度盘/RCTV系列RCT200-24RCT250-24RCT300-24